KDL Rừng Thông Núi Voi

Thiên Nhiên Hùng Vĩ - Trải Nghiệm Tuyệt Vời

ĐẶT VÉ THAM QUAN

Villa Khu Đồi Hoa

VILLA BẰNG LĂNG

Gồm có: 5 Phòng
Sức chứa: 10 Khách
Giá T2->T5,CN: 10.500.000 VND/Đêm
Giá T6->T7: 11.500.000 VND/Đêm
Phòng Thường : 2.200.000 VND/Đêm
Phòng VIP : 2.550.000 VND/Đêm

VILLA THÔNG ĐỎ

Gồm có: 5 Phòng
Sức chứa: 10 Khách
Giá T2->T5,CN: 10.500.000 VND/Đêm
Giá T6->T7: 11.500.000 VND/Đêm
Phòng Thường : 2.200.000 VND/Đêm
Phòng VIP : 2.550.000 VND/Đêm
Top