KDL Rừng Thông Núi Voi

Thiên Nhiên Hùng Vĩ - Trải Nghiệm Tuyệt Vời

ĐẶT VÉ THAM QUAN

Villa Khu Rừng Thông

VILLA LAVENDER

Gồm có: 8 Phòng
Sức chứa: 16 Khách
Giá T2->T5,CN: 14.900.000 VND/Đêm
Giá T6->T7: 15.900.000 VND/Đêm
Phòng Thường : 2.200.000 VND/Đêm
Phòng VIP : 2.550.000 VND/Đêm

VILLA MIMOSA

Gồm có: 8 Phòng
Sức chứa: 16 Khách
Giá T2->T5,CN: 14.900.000 VND/Đêm
Giá T6->T7: 15.900.000 VND/Đêm
Phòng Thường : 2.200.000 VND/Đêm
Phòng VIP : 2.550.000 VND/Đêm
Top